سامانه پیام کوتاه:

 کلیه صاحبان حساب می‌توانند هنگام افتتاح حساب و یا با تکمیل فرم نسبت به فعال نمودن سرویس پیام کوتاه اقدام نمایند.

 1-  فعال نمودن ارسال پیام موجودی برای هر یک از عملیات‌های واریز ، برداشت ، انتقال وجه همراه با شرح سند

2-  فعال نمودن ارسال پیام موجودی به‌طور روزانه (اول وقت یا آخر وقت) و یا فقط در صورت تغییر موجودی

3-  فعال نمودن ارسال امضای اینترنتی در هر ساعت از شبانه‌روز جهت برداشت از حساب و حواله‌های اینترنتی .

4-  فعال نمودن ارسال پیام واریز چک‌های وصولی