دریافت رمز فعالسازی:

برای ورود به بخش اینترنت بانک ابتدا می بایست با مراجعه به قرض الحسنه ، پس از تکمیل فرم اینترنت بانک و دریافت رمز فعالسازی  با وارد نمودن نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبور (رمز دریافتی از طریق پیامک) وارد پنل کاربری اینترنت بانک شوید.